Xác Nhận Đăng Ký Thành Công

Thông tin bạn đăng ký đã được gửi đến nhà cung cấp sản phẩm. Vui lòng kiểm tra email của bạn ( email đã dùng để đăng ký) sau 5 phút.
Bạn có thể sẽ cần KIỂM TRA SPAMBOX (HỘP THƯ RÁC) vì đây là thư gửi tự động từ máy chủ của chúng tôi. Nhớ nhé, nếu không thấy thư của chúng tôi nhớ kiểm tra “SPAMBOX”

Ký hợp đồng mua bán điện ngành y tế
Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng