Mẫu Mua Hóa Đơn Nha Khoa

Có 2 cách để bạn gửi mẫu yêu cầu mua hóa đơn online với chúng tôi:

Cách 1: Download bản Google Sheet này về điền thông tin đầy đủ vào và gửi qua email. Cách này là tiện lợi nhất vì bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa thông tin và đối với hóa đơn phức tạp thì mẫu đơn ghi sẵn sẽ khó vừa lòng bạn. Sau đó gửi email về địa chỉ: dr.tuananh.nklx@gmail.com
Cách 2: Bạn điền vào mẫu thông tin của Google Forms dưới đây để xác nhận yêu cầu xuất hóa đơn nha khoa