Thông Tin Xuất Hóa Đơn Nha Khoa

Các Mẹo Ghi Nhận Thông Tin Khách Hàng
Để xuất hóa đơn nha khoa cho khách hàng chính xác và thanh toán dễ dàng bạn cần phải biết mình cần thu thập những thông tin gì là quan trọng và bắt buộc. Qua kinh nghiệm bản thân xuất hàng trăm hóa đơn đỏ nha khoa, tôi xin được chia sẻ với bạn những thông tin cơ bản bạn cần ghi nhận sau đây:
* bắt buộcThông tin hóa đơn nha khoa

  • Họ và tên:*
  • Giới Tính:
  • Năm Sinh:
  • Địa chỉ công ty/cá nhân:*
  • Mã số thuế công ty/cá nhân: tùy theo khách hàng xuất hóa đơn về thanh toán cho công ty hay thanh toán cá nhân. Mục này một số đơn vị không yêu cầu bắt buộc.
  • Danh sách điều trị nha khoa + chi phí kèm theo:*
  • Tổng giá trị hóa đơn:*

Chỉ đơn giản có mấy cái gạch đầu dòng đơn giản vậy thôi là bạn đã có thể xuất hóa đơn nha khoa thành công. Bạn có thể tham khảo thêm những lưu ý khi xuất hóa đơn nha khoa để không bị đơn vị bảo hiểm từ chối hoặc yêu cầu xuất lại hóa đơn mới.